Tabuľky vo Worde

Aj keď pre tvorbu tabuliek je určený predovšetkým Excel, môžete si ich vytvoriť aj priamo vo Worde.

Postupovať môžete nasledovne. Na karte Vložiť kliknite na ikonu Tabuľka.

K dispozícii máte viacero možností:

a) v zobrazenej ponuke prejdite myšou ponad mriežku a keď bude vyznačený požadovaný počet riadkov a stĺpcov, tak kliknite (akoby do poslednej bunky v tabuľke). Po kliknutí sa zobrazí tabuľka s požadovaným počtom stĺpcov a riadkov

b) kliknutím na voľbu Vložiť tabuľku máte možnosť počet stĺpcov a riadkov zadať ručne a zároveň definovať napr. šírku stĺpcov

c) tabuľku môžete nakresliť aj ručne kliknutím na voľbu Nakresliť tabuľku. Po kliknutí sa kurzor myši zmení na ceruzku a ťahaním so súčasným stlačením ľavého tlačidla myši si nakreslite požadovanú tabuľku.

d) tabuľka môže byť vytvorená rovnako ako v Exceli, a to pomocou Tabuľkového hárku programu Excel. Po kliknutí sa do Wordu vloží okno so štandardným excelovským hárkom, kde budete mať k dispozícii nástroje Excelu. Po vytvorení a úprave tabuľky stačí kliknúť do textu vo Worde. Pri ďalšej úprave kliknite do tabuľky dvakrát a opäť sa otvorí tabuľkový hárok programu Excel

e) Rýchle tabuľky ponúkajú výber už hotových tabuliek, ktoré si môžete následne upraviť podľa potreby.

Po vložení tabuľky sú k dispozícii dve dynamické karty Nástroje tabuliekNávrh a Rozloženie, ktoré sa zobrazia po kliknutí do tabuľky. Tieto nie sú zobrazené v prípade tabuľky v hárku programu Excel.

Obe karty môžete využiť na úpravu tabuľky. Nastaviť farebný vzhľad, orámovanie, pridať riadky alebo stĺpce, nastaviť výšku riadkov alebo šírku stĺpcov, nastaviť okraje buniek, zarovnanie a smer textu v bunkách a podobne.

K formátovaniu textu môžete použiť aj iné ikony na ostatných kartách, napríklad formáty písma alebo odseku na karte Domov.

Na dynamickej karte Rozloženie je ikona Opakovať riadky hlavičiek. Praktické využitie má pri tabuľkách, ktoré sa nevojdú na jednu stranu. Po kliknutí zabezpečíte, že na každej strane bude zobrazený prvý riadok tabuľky. Táto ikona je aktívna iba vtedy, keď máte kliknuté v prvom riadku tabuľky.

Užitočnou je aj ikona Prispôsobiť na dynamickej karte Rozloženie. Využijete ju najmä pri kopírovaní veľkých tabuliek z Excelu, ktoré zvyknú zasahovať mimo okraje strany. Napríklad pomocou voľby Prispôsobiť oknu tabuľku zúžite medzi nastavené okraje.

Ak chcete mať stĺpce rovnako široké (alebo riadky rovnako vysoké), vyznačte si ich a na dynamickej karte Rozloženie kliknite na ikonu Rozmiestniť stĺpce (alebo Rozmiestniť riadky).

S tabuľkami sa vo Worde pracuje pomerne jednoducho, avšak komplikovanejšie tabuľky so vzorcami je niekedy lepšie vytvoriť v Exceli a potom skopírovať do Wordu.

Ak sa chcete ešte viac zdokonaliť v práci s Wordom, pozývame vás na niektorý z našich kurzov, napríklad „Word – základy„, „Word – mierne pokročilý„, „Word pre pokročilých“ alebo „Word – hromadná korešpondencia„. Prípadne nám napíšte na lapis@lapis.sk a pripravíme vám školenie na mieru.


Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.

Kontakt: lapis@lapis.sk