TEST - MS Excel - 2

Excel - mierne pokročilý

1. Ak chceme skopírovať len obsah bunky použijeme

2. Ak sa pri kopírovaní vzorca chceme odkazovať vždy na bunku A3 použijeme zápis

3. Funkcia AVERAGE(A3:A12;C2:C4) vypočíta

4. Funkcia COUNT z buniek obsahujúcich čísla a text určí

5. Funkcia IF(A3>= B3;A3;B3)

6. Na nastavenie formátu meny v bunke

7. Hodnoty v bunkách je možné zarovnávať

8. Pri výbere nesúvislej oblasti je potrebné použiť

9. Ak meníme dáta v tabuľke použité na vytvorenie grafu

10. Automatický filter používame na

11. Textovú hodnotu zadávanú do bunky automaticky zalomíme pomocou klávesovej skratky

12. Potvrdenie maticového vzorca urobíme klávesovou kombináciou

13. Na obrázku sú zobrazené kritéria pre nástroj rozšírený filter (bunky G2 až H4). Vyberte správnu odpoveď o výsledkoch rozšíreného filtra.

14. Na obrázku je tabuľka, ktorú je potrebné zoradiť kalendárne podľa mesiacov. Akciu vykonáme pomocou

15. Výsledok funkcie COUNTA pri danom výbere oblasti buniek A2:B4 bude číslo

16. Vzorec vyobrazený na obrázku v zložených zátvorkách nazývame

17. Deliace čiary v tabuľke na obrázku znázorňujú

18. Červené značky v pravom hornom rohu bunky predstavujú

19. Na obrázku je vyobrazené kopírovanie tabuľky s jej následným špeciálnym vložením - otočením (zmena riadkov na stlpce, stĺpcov na riadky). Túto akciu dosiahneme cez ikonu

20. Znaky dolára zobrazené na obrázku v bunke H1 v uvedenom vzorci vložíme pomocou funkčného kľúča

21. Aký symbol vo vzorci predstavuje uzamknutie časti, alebo celého odkazu

22. V vzorci na obrázku je uzamknutá bunka H1. Čo konkrétne predstavuje znak dolára pred číslom 1 uvedený v bunke H1

23. Na obrázku je uvedená podmienka vlastného automatického filtra. Aké hodnoty budú po jej potvrdení vyfiltrované

24. Na obrázku je vyobrazená podmienka rozšíreného filtra, ktorá umožní vyfiltrovať

25. Akým spôsobom je možné zmeniť časť grafu (napr. jeden z radov) na čiarový viď obrázok

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.