ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A ZA VYPLNENIE VŠETKÝCH OTÁZOK

DOSIAHNUTÉ SKÓRE: 5 – 8 bodov (20 – 35%)

VYHODNOTENIE VÁŠHO TESTU

Školenie na základnej úrovni Vám môže v mnohých ohľadoch pomôcť zdokonaliť Vaše zručnosti a zefektívniť Vašu prácu, preto je pre Vás vhodné.