TEST - MS Word - 3

Word – pokročilý

1. Doplňte tvrdenie tak, aby bolo pravdivé. Ak potrebujeme zmeniť text omylom napísaný ako „pEtER nOVáK“ na text „Peter Novák“, musíme...

2. Rezy písma tučné a kurzíva sa dajú použiť...

3. Na obrázku je zakrúžkovaný znak v texte. Čo reprezentuje tento znak?

4. Aký je rýchly spôsob ukončenia strany, ak chceme hneď pokračovať na novej strane?

5. Na obrázku je uvedený príklad zoznamu. Vyberte možnosť, ktorá definuje najefektívnejší spôsob vytvorenia časti položka 1 až 5.

6. Ktorý nástroj musíme použiť, aby sme dosiahli v texte efekt viditeľný na obrázku, t.j. obrázok zobrazený na pozadí textu?

7. Ak idem formátovať tvar a v hlavnom menu nie je viditeľné menu Formát tvaru, je to preto, že:

8. Ktorý nástroj použijeme, ak chceme v dokumente vytvoriť organizačnú schému organizácie, alebo ihlanový, či lúčový diagram?

9. Ak chcem pomocou programu Word vytvoriť len 1 obálku, použijem:

10. Ak nastavíme orientáciu papiera v dokumente na šírku a chceme vytlačiť dokument, tak:

11. Ak stojíme textovým kurzorom na začiatku 50 stranového dokumentu a potrebujeme rýchlo prejsť na 22 stranu, najrýchlejší spôsob presunu je

12. Ak potrebujeme, aby na konci riadku nebolo slovné spojenie napr. "Hlavná 123" rozdelené:

13. Ktorý nástroj potrebujeme použiť, ak v dokumente potrebujeme nastaviť len jednu stranu na šírku, prípadne nastaviť rôzne okraje v jednom dokumente?

14. Rozdiel medzi vysvetlivkami a poznámkami pod čiarou v dokumente je:

15. Ako funguje použitie nástroja revízia dokumentu?

16. Čo znamenajú značky v texte za slovom „intenzívne“ a na začiatku a konci poslednej vety na obrázku?

17. V dokumente máme vygenerovaný obsah. V prípade zmeny názvov jednotlivých kapitol uvedených v obsahu ich prepis zabezpečíme

18. Ak chceme v dokumente plnom obrázkov vygenerovať register obrázkov, je potrebné pod každý obrázok vložiť popis obrázka pomocou nástroja:

19. Potrebujeme dokument sprístupniť iba na čítanie, nebude v ňom možné prevádzať žiadne zmeny. Použijeme na to nástroj:

20. Pomocou ktorého nástroja vkladáme jednotlivé časti adresy (napr. Ulica, psč..) do dokumentu hromadnej korešpondencie?

21. Čo znamená zvýraznená značka na pravítku?

22. Ak do Word dokumentu vložíme tabuľku programu Excel spôsobom (Karta Domov-Prilepiť-Prilepiť špeciálne-pracovný hárok programu Excel) tak sa vytvorí tabuľka,

23. Chceme začať dokument číslovať až od 3 strany:

24. Akým najrýchlejším spôsobom dokážeme zarovnať text na obrázku do stĺpcov s konkrétnym zarovnávaním (text zarovnaný zľava, čísla zarovnané sprava, alebo podľa desatinnej čiarky)?

25. Ako zabezpečíme dokument tak, aby ho bolo možné len čítať bez možnosti skopírovať obsah dokumentu niekam inam?

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.