Tvorba radov postupností v Exceli

Údaje v tabuľkách často tvoria rady postupností, ktorých manuálne vkladanie je zdĺhavé.

Najčastejšou postupnosťou je číselná, napríklad 1, 2, 3, 4, 5 atď. Nemusíte ich vypisovať do buniek po jednej. Stačí napísať prvé dva členy, vyznačiť a potiahnuť. V článku sa dozviete podrobný postup i ďalšie možnosti, ktoré Excel ponúka.

Excel ponúka rôzne druhy postupností pre konkrétne typy údajov:

 • číselné,
 • zmiešané,
 • dátumové,
 • systémové.

Pre vytvorenie číselného radu postupujte takto:

 1. do susedných buniek zapíšte základné členy postupnosti, napr. 1 a 2,
 2. označte členy postupnosti,
 3. ľavým tlačidlom myši ťahajte za pravý dolný roh označených buniek.

Pri vkladaní zmiešaných postupností je postup je podobný ako v predchádzajúcom prípade, stačí však zapísať iba jeden člen radu, napríklad Výrobok 1.

Aj v prípade dátumov stačí zadať jeden člen radu.

Po vložení postupnosti sa dolu vpravo zobrazia Možnosti automatického vyplnenia, kde môžete upraviť vložené dátumy, napríklad Vyplniť názvy pracovných dní (vynechajú sa soboty a nedele), vložiť rovnaký dátum s nasledujúcim mesiacom a pod. Možnosti automatického vyplnenia sa stratia, keď budete ďalej pracovať s Excelom.

Okrem vyššie uvedených radov postupností má Excel aj vlastné zoznamy, ktoré sú naviazané na systém, konkrétne na regionálne nastavenia.

Aj v tomto prípade stačí uviesť iba jeden člen radu a po vložení postupnosti sa dolu vpravo zobrazia Možnosti automatického vyplnenia.

Vytvoriť si môžete aj vlastnú postupnosť. Napríklad, keď potrebujete dni alebo mesiace v inom jazyku, prípadne zoznam oddelení alebo mien.

Postupujte nasledovne:

 1. zvoľte kartu Súbor (vo verzii 2007 tlačidlo Office) a Možnosti programu Excel,
 2. vo verzii 2007 kliknite na Upraviť vlastné zoznamy a pokračujte krokom 5
 3. vo verzii 2010 a novších zvoľte vľavo kategóriu Rozšírené

 4. rolujte úplne dolu a kliknite na Upraviť vlastné zoznamy
 5. v otvorenom okne vypíšte Položky nového zoznamu oddelené klávesom Enter, alebo, ak ich máte napísané v bunkách, môžete ich importovať
 6. potvrďte 2x Ok,
 7. do požadovanej bunky napíšte ľubovoľný člen vlastného zoznamu a potiahnite ľavým tlačidlom myši za pravý dolný roh bunky – automaticky sa doplnia ďalšie členy postupnosti.

Toto nastavenie bude fungovať v ľubovoľnom súbore vo vašom počítači.

Ak budete chcieť vlastný zoznam odstrániť, postupujte rovnako ako pri tvorbe.

Používanie automatických i vlastných postupností vám ušetrí množstvo času. Ak si chcete pomocou Excelu ešte viac zefektívniť prácu, využite niektorý z našich ponúkaných kurzov. Kompletnú ponuku nájdete tu >>. Školenie vám môžeme pripraviť aj na mieru presne podľa vašich potrieb. Informovať sa môžete na lapis@lapis.sk.

 

Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.