Školenie - Životný cyklus softvérového projektu

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je, aby absolventi boli schopný riadiť malé a stredne veľké softvérové projekty, garantovať stanovené termíny dodania pri zachovaní definovaných vlastností a kvality produktu. Takisto získajú základný prehľad o hierarchii a zodpovednostiach v bežnej fungujúcej softvérovej spoločnosti.

Vstupné požiadavky: Žiadne špeciálne požiadavky nie sú vyžadované, prax v programovaní je výhodou.

Obsah kurzu Životný cyklus softvérového projektu

LEKCIA 1

 • Príkazy na kreslenie, popis a zadávanie príkazov
 • Spôsob výberu objektov
 • Ostatné používané príkazy
 • Použitie kresliacich pomôcok / grid, snap, osnap
 • Zhrnutie, cvičný príklad

LEKCIA 2

 • pracovné pohovory s vývojármi
 • pracovné podmienky
 • nástroje pre vývojárov
 • rozdelenie úloh / zodpovednosti
 • (de)motivácia vývojárov produkovať najlepší možný kód

LEKCIA 3

 • Zmena vlastností a editovanie objektov
 • Použitie a využitie príkazov ( list, dist, area )
 • Zhrnutie, cvičný príklad

LEKCIA 4

 • Správa hladín, tvorba hladín, filtre
 • Typ čiar, nastavenie čiar, mierka čiar
 • Šrafovanie
 • Tvorba textu
 • Vytvorenie a nastavenie textových štýlov
 • Tvorba tabuliek
 • Vytvorenie a nastavenie tabuľkových štýlov
 • Tvorba kót
 • Vytvorenie a nastavenie kótovacích štýlov
 • Zhrnutie, cvičný príklad

LEKCIA 5

 • Tvorba a práca s jednoduchými blokmi a ich atribútmi
 • Sada nástrojov Express Tools
 • Tvorba dynamických blokov
 • Spracovanie atribútov
 • Zhrnutie, cvičný príklad

LEKCIA 6

 • Nastavenie výrezov
 • Externé referencie
 • Export a import súborov
 • Zhrnutie, cvičný príklad

LEKCIA 7

 • Modelový a Tlačový priestor
 • Rozvrhnutie a tlač výkresov
 • Zhrnutie, záverečný cvičný príklad
 • Tlač výkresov

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk