Adobe InDesign

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Adobe InDesign:

Cieľom modulu je ovládanie programu Adobe InDesign, jeho možnosti a ich využitie. Absolvent je schopný zrealizovať prácu v „zlomovom“ programe do finálneho formátu, príp. tlače bez technických chýb. Je oboznámený s prepojením programov Adobe, Microsoft Office a importom iných formátov a vie ich aktívne využívať. Absolvent je schopný nájsť uplatnenie v dtp praxi. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Základy DTP programov, rozhľad v prepresových formátoch, elementárne typografické znalosti, rozlišovanie farebných modelov (najmä rgb-cmyk). 

Obsah kurzu:

ÚVOD

 • požiadavky kladené na „zlomový“ program
 • stručné vymedzenie voči programom Quark XPress a Adobe PageMaker, príp. iným nepublikačným programom (Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand…)
 • "prepojenie" programov firmy Adobe

PRÍPRAVA PRÁCE

 • úprava predvolieb programu, nastavenie color managementu
 • úprava pracovnej plochy (úprava klávesových skratiek pre absolventov kurzu Photoshop, Illustrator)
 • príprava a inštalácia fontov – rozdiely inštalácie (v závislosti od spôsobu inštalovania a druhu fontu)
 • vstupné formáty, požiadavky na zdroje

ORIENTÁCIA V APLIKÁCII

 • nastavenie dokumentu a farebného modelu
 • oboznámenie sa s nástrojovou paletou, editácia nastavení nástrojov, rozširovanie práce v iných paletkách, kontextové menu

TVORBA

 • vytvorenie vlastnej farby, gradientu, objektu s nastavením pretlače a farebného prechodu – prelínania
 • transformácie objektu podľa nastavenia, kopírovanie a duplikovanie objektov (skrátene pre absolventov kurzu Illustrator)

TEXT

 • vyplnenie textového poľa obsahom, rozdiely v kopírovaní cez „schránku“ v závislosti od aplikácie
 • základné formátovanie textu: tabulátory, linky paragrafu, iniciála, text na krivke, zarovnanie textu, delenie rozdeľovanie textového rámca na viac rámcov, previazanie textových rámov, zrušenie a modifikácia väzby, označovanie textu
 • kontrola fontu, „krivkovanie“
 • import formátovaného a neformátovaného textu, import tabuliek – ich úprava

IMPORTOVANÁ GRAFIKA

 • zvláštnosti importu podľa aplikácie, nastavenie importu, kontrola objektu a nastavenie zobrazenia
 • úprava veľkosti, centrovanie, úprava farebnosti podľa farebného modelu a transparencie
 • orezové cesty, alfa kanál
 • obtekanie objektu textom, zarovnanie objektov, paleta linky

SKLAD

 • združovanie objektov do skupiny a jej transformácia, kopírovanie vlastností objektov
 • podrobné typografické formátovanie, vzorová strana, číslovanie, štýly, využitie písma a paletky „glyphs“

FINALIZÁCIA

 • exportné formáty a požiadavky na ne, zvláštnosti exportu do postskriptu, pdf, eps…
 • nastavenie rozlíšenia dokumentu, menu „preflight“ a „package“
 • nastavenie tlače podrobne podľa spôsobu určenia
 • indexácia dokumentu, prezentácia dokumentu

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »