Adobe Photoshop - základy

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Adobe Photoshop - základy:

Cieľom modulu je, aby absolvent ovládal základnú prácu s grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent tohto modulu vie používať nástroje Photoshopu na úpravu rastrových obrázkov. Dokáže taktiež použiť dostupné efekty a filtre pre úpravu vzhľadu, nástroje na ručné kreslenie a úpravy. Hotový obrázok dokáže uložiť v správnom formáte a vytlačiť. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú aktívne pracovať s rastrovou grafikou. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Vyžadujú sa znalosti znalosti programov Windows, Word.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO PHOTOSHOPU

 • čo je Photoshop a na čo sa používa
 • porovnanie s programom Corel Draw

PRACOVNÁ PLOCHA

 • otváranie a ukladanie súborov
 • popis nástrojov
 • prezeranie obrázkov
 • práca s paletami

PRÁCA S VÝBERMI

 • prehľad nástrojov
 • výber obdĺžnikovej a eliptickej oblasti
 • presun a kópia výberu
 • kúzelná palička a laso
 • transformácia výberu
 • orezanie obrázkov

ZÁKLADY PRÁCE S VRSTVAMI

 • čo sú vrstvy – bližší popis, význam a použitie
 • tvorba a prezeranie vrstiev
 • vyberanie a odstraňovanie obsahu vrstvy
 • zmena poradia vrstiev
 • krytie a prelínanie vrstiev
 • zviazanie vrstiev
 • pridanie vrstvy s farebným prechodom
 • pridanie textu do vrstvy
 • zlúčenie vrstiev

MAĽOVANIE A ÚPRAVY

 • popis nástrojov na maľovanie
 • nastavenia nástrojov pre maľovanie a úpravy
 • maľovanie vo vnútri výberu
 • gumovanie
 • použitie nástroja plechovka s farbou
 • rozprašovanie a rozmazávanie
 • tvorba prechodov

PRÁCA S MASKAMI A KANÁLMI

 • popis, význam a použitie
 • vytvorenie a úprava rýchlej masky
 • uloženie výberu ako masky
 • načítanie masky ako výber a aplikácia efektov

RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ

 • popis stratégie pre retušovanie fotografií
 • rozlíšenie, veľkosť a orezanie obrázku
 • úprava tónového rozsahu
 • odstránenie farebnej nerovnováhy
 • nahradenie farieb v obrázku
 • korekcia sýtosti a úprava svetlosti
 • odstránenie nežiaducich objektov
 • nahradenie časti obrázku
 • doostrenie obrázku

ZÁKLADNÉ TECHNIKY PRÁCE PEROM

 • kreslenie ciest nástrojom pero
 • kreslenie a úpravy priamych ciest
 • kreslenie a úpravy zakrivených ciest
 • striedanie priamych a zakrivených čiar
 • konverzia ciest na výbery

OBJEDNAŤ VEREJNÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »