MS Excel - tvorba dashboardov

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Excel - tvorba dashboardov:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť účastníkov vytvoriť interaktívny grafický prehľad – dashboard. Dashboard umožňuje získať prostredníctvom rôznych grafov, tabuliek a ďalších objektov, prehľad napríklad o tom, v akom stave sa nachádza podnik alebo projekt. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel pokročilý.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO TVORBY DASHBOARDOV

 • vysvetlenie samotného pojmu dashboard, príprava pred tvorbou dashboardu, voľba vhodného dizajnu

 • postup tvorby dashboardov

 • najpoužívanejšie nástroje pri tvorbe dashboardov

PRÍPRAVA ÚDAJOV

 • príprava a spracovanie údajov – kľúčové nástroje pre prácu s databázou

 • najpoužívanejšie funkcie

 • úprava údajov prostredníctvom nástroja Formátovať ako tabuľku – výhody využívania tohto nástroja pri tvorbe dashboardov

 • zhrnutie údajov pomocou kontingenčnej tabuľky a grafu

 • využívanie rýchlych filtrov a nástroja Overovanie údajov pri tvorbe zoznamov

 • tvorba a úprava grafov vhodných do dashboardov, nové typy grafov v MS Excel

TVORBA SAMOTNÉHO DASHBOARDU

 • príprava tabuliek a grafických výstupov

 • usporiadanie výstupov v rámci jedného pracovného hárku

 • vizuálna úprava hárku s výstupmi

 • nastavenia pracovného hárku – skrytie mriežky, zbytočných stĺpcov a riadkov, skrytie pomocných hárkov

 • zabezpečenie hárku s dashboardom proti nežiaducim úpravám

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »