MS Excel - programovanie vo VBA - pokročilý

ROZSAH - 3 školiace dni

Cieľ kurzu MS Excel - programovanie vo VBA - pokročilý:

Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie v prostredí MS Excel pomocou jazyka VBA.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Absolvovanie kurzu Excel – programovanie vo VBA základy.

Obsah kurzu:

DIALÓGY A FORMULÁRE

 • pokročilé možnosti tvorby formulárov a užívateľských dialógov
 • používanie ActiveX prvkov a komponentov
 • podrobné možnosti nastavenia vlastností prvkov formulárov
 • definovanie a zachytávanie udalostí
 • kontrola a riadenie operácií počas behu

FUNKCIE A UDALOSTI

 • podrobný popis dostupných udalostí vrátane možností ich použitia
 • používanie štandardných MS Excel funkcií v kóde VBA
 • vytváranie užívateľsky definovaných funkcií a možnosti ich sprístupnenia
 • riešenie prípadových štúdií

OBJEKTY

 • podrobný popis dostupných objektov vrátane možností ich použitia

METÓDY

 • podrobný popis dostupných metód vrátane možností ich použitia

VLASTNOSTI

 • podrobný popis dostupných vlastností vrátane možností ich použitia
 • riešenie prípadových štúdií

LADENIE APLIKÁCIÍ

 • nástroje pre hľadanie chýb a vylaďovanie aplikácií
 • kontrola obsahu premenných

KOMUNIKÁCIA S EXTER. APLIKÁCIAMI

 • prístup k externým aplikáciám pomocou kódu VBA
 • riadenie externých aplikácií

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

 • prípadové štúdie zamerané na aplikáciu znalostí pri tvorbe výsledných aplikácií

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »