SharePoint Designer

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu SharePoint Designer:

Tento kurz je určený pre skúsenejších užívateľov SharePointu, web dizajnérov, administrátorov či vývojárov, ktorí  pracujú so SharePointom, a potrebujú si ho prispôsobiť bez potreby programovania pomocou SharePoint Designera.  Účastníci sa naučia, ako vytvárať weby a ich obsah, zoznamy s podmieneným formátovaním, ako si prispôsobiť vzhľad SharePointu, či ako vytvoriť jednoduché workflowy.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Ovládať prácu so SharePointom na úrovni užívateľa.

Obsah kurzu:

Prostredie SharePoint Designera

 • Úvod do SharePoint Designera
 • Orientácia a systém práce v prostredí SharePoint Designera
 • Štruktúra webových aplikácií, kolekcií webov, webov, zoznamov a knižníc

Práca s webmi SharePointu

 • Zmena názvu, popisu a témy webu
 • Správa užívateľov a oprávnení
 • Vytvorenie hierarchie webov
 • Zmazanie sharepointového webu
 • Zresetovanie šablóny webu
 • Prieskum štruktúry a šablóny webu
 • Uloženie a použitie šablóny webu

Práca so zoznamami a dokumentovými knižnicami

 • Vytvorenie zoznamov a knižníc cez SharePoint Designer
 • Vytvorenie vzorového zoznamu
 • Import dát do SharePointu
 • Práca so stĺpcami zoznamov
 • Použitie vypočítaných stĺpcov
 • Použitie validácie stĺpcov
 • Vytvorenie webovej časti typu XSLT List View
 • Prispôsobenie webovej časti typu XSLT List View
 • Zabezpečenie zoznamu a knižnice
 • Vytvorenie vlastných akcií
 • Pridanie vlastných akcií do ovládacej lišty zoznamu
 • Vytvorenie stĺpcov na úrovni webu
 • Vytvorenie typu obsahu
 • Pridanie stĺpcov do typu obsahu
 • Pridanie šablóny dokumentu do typu obsahu
 • Priradenie typu obsahu do knižníc a dokumentov
 • Mazanie objektov v SharePointe

Vytváranie a úprava webstránok

 • Vloženie textov, tipov, odkazov a obrázkov
 • Práca s webovými časťami
 • Zmena domovskej stránky webu
 • Úprava zobrazovacej stránky zoznamu
 • Vytváranie zobrazovacích stránok zoznamov
 • Vytvorenie a úprava stránok s formulárom zoznamov
 • Vytvorenie stránky v ASP.NET
 • Vloženie zóny webových častí
 • Pripojenie Master Page
 • Správa webstránok

Práca s dátovými pohľadmi

 • Vytvorenie dátového pohľadu
 • Prispôsobenie dátového pohľadu
 • Inline editácia
 • Aplikovanie podmieneného formátovania
 • Zobrazovanie a skrývanie obsahu

Práca s dátovými zdrojmi

 • Úvod do Business Connectivity Services
 • Vytvorenie a práca s externými typmi obsahu
 • Práca s externými typmi obsahu Office Application
 • Vytvorenie a správa externého zoznamu
 • Použitie dátových zdrojov
 • Práca s XML dátami
 • Pripojenie k RSS kanálu s XML dátami
 • Pripojenie k webovým službám typu SOAP a REST
 • Pripojenie k databázam

Workflowy  – pracovné postupy

 • Využitie workflowov
 • Vytvorenie workflowu v SharePoint Designeri
 • Použitie akcií a podmienok
 • Úprava workflowov
 • Nasadenie workflowov
 • Vytvorenie workflowu z Visia
 • Export workflowu do Visia
 • Odstránenie a zmazanie workflowov

Úprava vzhľadu SharePointu v SharePoint Designeri

 • Práca s Master Pages
 • Prispôsobenie Master Pages
 • Použitie HTML a CSS štýlov
 • Správa zástupných značiek obsahu
 • Resetovanie Master Page na pôvodnú Master Page webu
 • Vytvorenie a úprava zobrazovacích šablón stránok
 • Pridanie vlastných JavaScript blokov a akcií do zoznamu

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »