Exchange server - administrácia a správa

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Exchange server - administrácia a správa:

Cieľom kurzu je aby absolvent získal detailnejšie znalosti z oblasti inštalácie a správy Exchange Servera, oboznámi sa so systémom, možnostiach jeho konfigurácie, spravovania a následne bude vedieť získané vedomosti uplatniť v praxi.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti kurzov MS Windows Server – inštalácia a správa.

Obsah kurzu:

Inštalácia

 • nároky na technické a systémové vybavenie počítača, licencie (server, klienti)
 • postup inštalácie a nastavenie vlastností základných služieb systému
 • inštalácia SP2 pre Exchange

Nástroje pre správu

 • Inštalácia Support Tools
 • Nástroj Exchange System Manager

Správa prostredia

 • Užívateľ Administrator a jeho práva
 • Limity
 • Úložisko správ
 • Správa limitov z pohľadu úložiska

Správa adries

 • Globálne zoznamy adries
 • Offline zoznamy adries
 • Služba Recipient update service

Správa príjemcov

 • Vytvorenie užívateľa s poštovou schránkou
 • Vytvorenie užívateľa bez poštovej schránky
 • Odstránenie poštovej schránky
 • Vytvorenie užívateľa s externou email adresou
 • Vytvorenie skupín
 • Správa skupín
 • Distribučné skupiny s dynamickým členstvom (QBDG)
 • Obmedzenie príjmu správ
 • Oprávnenie prístupu do viac poštových schránok

Verejné zložky

 • Vytváranie zložiek
 • Nastavenie vlastností verejných zložiek
 • Nastavenie limitov individuálnych verejných zložiek
 • Nastavenie verejnej zložky ako príjemcu

Protokol SMTP

 • Zasielanie kópie správ o nedoručení
 • Predávanie správ
 • Odosielanie správ do Internetu
 • Zákaz odosielania správ do Internetu pre vybraných užívateľov
 • Obmedzenie veľkosti správa odosielaných do Internetu

OWA – Outlook Web Access

 • Pripojenie pomocou aplikácie OWA
 • Konfigurácia aplikácie OWA
 • Zákaz prístupu k aplikácii OWA konkrétnym užívateľom
 • Obmedzenie prístupu k prílohám v aplikácii OWA

Office Outlook

 • konfigurácia aplikácie Outlook

Prístup pomocou POP3 a IMAP

 • Konfigurácia protokolov

Zálohovanie a obnova

 • Zálohovanie databáz
 • Obnova databáz
 • Defragmentácia

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »