ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A ZA VYPLNENIE VŠETKÝCH OTÁZOK

DOSIAHNUTÉ SKÓRE: 9 – 12 bodov (36 - 51%)

VYHODNOTENIE VÁŠHO TESTU

Školenie na pokročilej úrovni Vám môže v mnohých ohľadoch pomôcť zdokonaliť Vaše zručnosti a zefektívniť Vašu prácu, preto pre Vás môže byť zaujímavé a vhodné.