ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A ZA VYPLNENIE VŠETKÝCH OTÁZOK

DOSIAHNUTÉ SKÓRE: 9 – 12 bodov (36 - 51%)

VYHODNOTENIE VÁŠHO TESTU

 Vaše znalosti sú skôr priemerné. Príslušné školenie Vám môže v mnohých ohľadoch pomôcť zdokonaliť vaše zručnosti, zefektívniť vašu prácu, a preto pre vás môže byť zaujímavé a vhodné.