TEST - MS Word - 2

Word – mierne pokročilý

1. Akú koncovku má wordovský dokument, ktorý je uložený ako šablóna?

2. Ako sa nazýva štýl, ktorý je preddefinovaný pre prázdny dokument?

3. Na čo slúžia tabulátory?

4. Ktoré tvrdenie o štýloch je pravdivé?

5. Ako sa nazývajú znaky na obrázku?

6. Na obrázku sú možnosti rozloženia, ktoré sa používajú pri nastavení rozloženia obrázkov a textu. Zakrúžkované rozloženie znamená:

7. Ak idem formátovať obrázok a v hlavnom menu nie je viditeľné menu Nástroje obrázka, je to kvôli tomu, že:

8. Medziznakové medzery sa dajú nastaviť pomocou dialógového okna:

9. Netlačiteľný znak ➞ znamená:

10. Ak nastavíme orientáciu papiera v dokumente na šírku a chceme vytlačiť dokument, tak:

11. Ak stojíme textovým kurzorom na začiatku 50 stranového dokumentu a potrebujeme rýchlo prejsť na 22 stranu, najrýchlejší spôsob presunu je

12. Ak potrebujeme, aby na konci riadku nebolo slovné spojenie napr. "Hlavná 123" rozdelené:

13. Nástroj Kontrola osamotených riadkov zabezpečí:

14. Ktorá z nasledujúcich zarážok tabulátora neexistuje?

15. Ktorý z nástrojov neslúži na vkladanie tabuliek?

16. Ktorý zo spôsobov obtekania textu pre objekt Obrázok neexistuje?

17. Základné typy štýlov sú:

18. Ak chceme do dokumentu vložiť obrázok zo skupiny Ilustrácie na karte Vložiť, môžeme použiť nástroj:

19. Potrebujeme dokument sprístupniť iba na čítanie, nebude v ňom možné prevádzať žiadne zmeny. Použijeme na to nástroj:

20. Nástroj Rozdeľovanie slov na karte Rozloženie neobsahuje možnosť:

21. Čo znamená zvýraznená značka na pravítku?

22. Ak do Word dokumentu vložíme tabuľku programu Excel spôsobom (Karta Domov-Prilepiť-Prilepiť špeciálne-pracovný hárok programu Excel) tak sa vytvorí tabuľka,

23. Chceme začať dokument číslovať až od 3 strany:

24. Akým najrýchlejším spôsobom dokážeme zarovnať text na obrázku do stĺpcov s konkrétnym zarovnávaním (text zarovnaný zľava, čísla zarovnané sprava, alebo podľa desatinnej čiarky)?

25. Akú koncovku má štandardný wordovský dokument?

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.