TEST - MS Word - 1

Word – základy

1. Typové rozšírenie základného wordovského dokumentu je:

2. K základným úpravám písma nepatrí:

3. Na obrázku je zakrúžkovaný znak v texte. Čo reprezentuje tento znak?

4. Aký je rozdiel medzi tieňovaním odsekov a zvýraznením odsekov?

5. Aký nástroj je možné použiť na napísanie čísiel v nasledovných výrazoch: m², CO2

6. Na čo slúžia nástroje na obrázku?

7. Pomocou pravítka primárne nastavujeme:

8. Čo platí pre odrážky v texte?

9. Ktorá skupina nástrojov na karte Domov slúži na úpravu odsekov v texte?

10. Ak nastavíme orientáciu papiera v dokumente na šírku a chceme vytlačiť dokument, tak:

11. Okraje dokumentu nastavujem na karte:

12. Ak potrebujeme, aby na konci riadku nebolo slovné spojenie napr. "Hlavná 123" rozdelené:

13. Ako nastavím, aby sa na každej strane dokumentu v hornej časti zobrazoval ľubovoľný text?

14. Ako vložím do dokumentu tabuľku?

15. Ktoré tvrdenie o tabuľkách je pravdivé?

16. Ktoré tvrdenie o číslovaní strán v dokumente je pravdivé?

17. Na čo slúži nástroj na obrázku?

18. Na čo slúžia nástroje na obrázku?

19. Čo platí o typoch písma vo Worde?

20. Cez ktorý nástroj sa dá na každú stranu vložiť číslovanie strán alebo ľubovoľné texty?

21. Čo znamená zvýraznená značka na pravítku?

22. Ako skontrolujem dokument pred vytlačením?

23.Ktoré tvrdenie o tlači dokumentov je pravdivé?

24. Na ktorej karte sa nachádzajú základné nastavenia strany dokumentu?

25. Na čo slúži nástroj na obrázku?

Vyplňte, prosím, Vaše údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Zásady spracovania osobných údajov.