ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS A ZA VYPLNENIE VŠETKÝCH OTÁZOK

DOSIAHNUTÉ SKÓRE: 20 – 25 bodov (80 - 100%)

VYHODNOTENIE VÁŠHO TESTU

V školení na základnej úrovni sa pravdepodobne nedozviete veľa nového. Zvážte radšej pokročilejšiu úroveň školenia.