MS Outlook - plánovanie informácií

a e-mail

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Outlook - plánovanie informácií a e-mail:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov evidovať a plánovať informácie ako sú akcie, udalosti, úlohy, kontakty vrátane využívania elektronickej pošty pre komunikáciu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou. Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Word základy.

Obsah kurzu:

Kalendár

 • Význam a použitie kalendára pre evidenciu informácií
 • Ktoré informácie by ste do kalendára nemali evidovať
 • Prispôsobenie si zobrazenia kalendára
 • Pohyb v kalendári
 • Ako si rýchlo naplánovať akcie a celodenné udalosti
 • Prípadové štúdie plánovania telefonátov, stretnutí, porád, meetingov, školení, dovoleniek a pod.
 • Úprava a vymazanie akcie alebo udalosti
 • Kopírovanie a presúvanie plánovaných aktivít v kalendári
 • Ako si efektívne naplánovať opakujúce sa činnosti
 • Najčastejšie chyby pri plánovaní opakovaných aktivít a možnosti ich riešenia
 • Pripomenutie udalostí, jeho nastavenie a zrušenie
 • Pridanie sviatkov do kalendára
 • Zmena zobrazenia a jeho využitie pre rôzne pohľady na plánované aktivity
 • Nastavenia kalendára

Úlohy

 • Pre evidenciu ktorých typov informácií je lepšie použiť priečinok úlohy a kedy je lepšie zvoliť kalendár
 • Ako si rýchlo naplánovať novú úlohu
 • Definovanie termínov splnenia úloh vrátane automatických upozornení na blížiaci sa termín ukončenia
 • Definovanie termínu začiatku realizácie úloh a jeho previazanie na priečinok kalendár
 • Stanovenie priority úloh
 • Sledovanie stavu dokončenia úloh
 • Tvorba úloh s opakovaním
 • Riešenie problémov spojených s plánovaním opakovaných úloh
 • Zmena spôsobu zobrazenia informácií v úlohách
 • Zoraďovanie úloh podľa zvolených kritérií

Tlač údajov

 • Možnosti vytlačenia údajov z kalendára, úloh, kontaktov a poznámok
 • Príprava na tlač a
 • Nastavenie parametrov tlače
 • Najčastejšie problémy spojené s tlačou a možnosti ich riešenia

Kontakty

 • Vytvorenie vlastného adresára pomocou kontaktov
 • Úpravy a odstránenie kontaktu
 • Práca s osobnými údajmi v kontaktoch
 • Pridanie viacerých kontaktov z rovnakej firmy
 • Pohybovanie sa v kontaktoch, vyhľadávanie kontaktov
 • Rôzne spôsoby zobrazenia kontaktov a možnosti ich využitia
 • Prepojenie kontaktov na úlohy a položky kalendára
 • Vyhľadávanie všetkých činností spojených s príslušným kontaktom (plánované akcie, udalosti, úlohy, maily a pod.)
 • Automatické telefonovanie z kontaktov
 • Vkladanie fotografií osôb do kontaktov

Poznámky

 • Možnosti praktického použitia poznámok
 • Vytvorenie novej poznámky
 • Úprava poznámok a ich odstránenie
 • Nastavenie farby poznámky

Práca s elektronickou poštou

 • Popis použitia jednotlivých poštových priečinkov – doručená, odoslaná, odstránená, k odoslaniu, koncepty
 • Vytvorenie novej poštovej správy
 • Prečítanie prijatej pošty
 • Ako si prezrieť a spracovať vložené prílohy
 • Na čo treba dávať pozor pri otváraní príloh
 • Odpoveď na prijatú poštu s ponechaním pôvodnej správy
 • Poslanie prijatej pošty ďalším príjemcov
 • Formátovanie textu správy
 • Odstránenie prijatej pošty, vytváranie konceptov poštových správ
 • Posielanie poštovej správy viacerým príjemcom
 • Automatická kontrola správnosti adries pred odoslaním správy
 • Ako zabezpečiť aby pri posielaní správy viacerým príjemcom neboli mailové adresy ostatných príjemcov viditeľné
 • Nastavenie dôležitosti správy a príznaku správy
 • Ako jednoducho znova poslať už odoslanú správu, ak príjemcovi nebola úspešne doručená
 • Možnosť odvolania omylom odoslanej alebo nesprávnej správy
 • Možnosti overenia doručenia a prečítania odoslanej pošty
 • Vkladanie automatického podpisu do poštových správ

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »