MS Outlook

MS Outlook - plánovanie informácií a e-mail, MS Outlook- práca v tíme a pokročilé techniky