Značka: 365

PowerBI: Dáta transformované do Informácií

PowerBI, vyvinutý spoločnosťou Microsoft, je výkonný nástroj na analýzu a vizualizáciu dát. Táto aplikácia ponúka širokú škálu funkcií, ktoré umožňujú používateľom efektívne pracovať s dátami a získať z nich kľúčové informácie. Aplikáciu je možné zaobstarať...

Celý článok

Nové dynamické funkcie v Exceli 365

Excel ponúka veľké množstvo funkcií. K najčastejšie používaným patria napríklad SUM, COUNT, IF, VLOOKUP a ďalšie. Všetky fungujú na podobnom princípe. Avšak vo verzii Excel 365 pribudli funkcie, ktoré fungujú inak. Zadáte ich...

Celý článok