Značka: excel

PowerBI: Dáta transformované do Informácií

PowerBI, vyvinutý spoločnosťou Microsoft, je výkonný nástroj na analýzu a vizualizáciu dát. Táto aplikácia ponúka širokú škálu funkcií, ktoré umožňujú používateľom efektívne pracovať s dátami a získať z nich kľúčové informácie. Aplikáciu je možné zaobstarať...

Celý článok

Power Query – Nový nástroj automatizácie

Pri práci s PowerBI otvára možnosť Transformovať dáta úplne nový svet Power Query, ktorý však nájdeme tiež integrovaný v prostredí MS Excel. V oboch prípadoch ide, z môjho pohľadu, o jednu z najlepších funkcionalít, ktoré PowerBI...

Celý článok

Geografia v Exceli

Zdá sa vám zvláštne, že spájame tieto dve témy do jednej? Predstavte si, že v Exceli môžete napríklad k zoznamu krajín získať rôzne geografické a ďalšie štatistické údaje, ako napríklad rozlohu, názov hlavného mesta,...

Celý článok

9 najužitočnejších excelovských skratiek pre pohyb a vyznačovanie

Prácu s Excelom vám uľahčia rôzne klávesové skratky. Aj v prípade, že klávesové skratky zrovna nepatria k vašim obľúbencom, odporúčame poznať a používať týchto deväť skratiek, ktoré vám pomôžu ušetriť množstvo času. Ctrl +...

Celý článok

5 najčastejších chýb v Exceli

Excel dokáže byť výborným pomocníkom. Ale stačí zopár nesprávnych krokov a výsledky analýz môžu byť nesprávne. V článku sa budeme venovať piatim najčastejším chybám, ktoré robia používatelia pri práci s Excelom. 1. Prázdne...

Celý článok

Nové dynamické funkcie v Exceli 365

Excel ponúka veľké množstvo funkcií. K najčastejšie používaným patria napríklad SUM, COUNT, IF, VLOOKUP a ďalšie. Všetky fungujú na podobnom princípe. Avšak vo verzii Excel 365 pribudli funkcie, ktoré fungujú inak. Zadáte ich...

Celý článok

Duplicitné záznamy v Exceli

Duplicitné záznamy v databázach v Exceli spôsobujú nesprávnosť výsledkov v analýzach. Keďže sa záznamy vyskytujú viackrát, tak sú aj viackrát započítané. Je preto vhodné databázu „očistiť“ od opakujúcich sa záznamov. Excel ponúka rôzne...

Celý článok

3 nástroje pre analýzu exportovaných údajov

Analýza údajov v Exceli Firemné systémy umožňujú generovať export údajov aj do excelovského zošita. Často sú to veľké databázy, z ktorých je potrebné získať určité informácie potrebné k zhodnoteniu predchádzajúceho obdobia a k naplánovaniu ďalších aktivít....

Celý článok